Home
 
     
   
     
 

Nationale en internationale procespraktijk

 

 

Omschrijving

 

Toegevoegde waarde 

 

Related Topics

Gedagvaard in Spanje

De Haan & Mulder wordt regelmatig geconfronteerd met (nieuwe) cliënten die voor een Spaanse rechtbank gedagvaard worden. Door alert te zijn op onbekendheid met Spaanse procedures, kan de schade vaak beperkt worden. Tijd speelt daarbij een grote rol.

Lees verder 

De Haan & Mulder is gespecialiseerd in de procespraktijk voor problemen die beide landen betreffen.

Haar compagnons zijn Nederlands en Spaans advocaat met ieder meer dan 15 jaar proceservaring in beide landen.

Onze dienstverlening is gericht op die onderneming, ondernemer of particulier die gewild of ongewild betrokken is of raakt in een gerechtelijk proces in Spanje.

U moet bij wijze van voorbeeld denken aan het procederen in Spanje of in Nederland tegen een Spaanse partij, of tenuitvoerlegging van een vonnis in Spanje omdat daar activa zijn van een Nederlandse of Spaanse partij, beslagleggen in Spanje, tenuitvoerlegging van arbitragevonnis in Spanje of arbitreren in Spanje.

Het zijn allemaal zaken waarvoor u bij
De Haan & Mulder terecht kunt.


Er is geen ander kantoor, noch in Nederland noch in Spanje, dat op de kennis en ervaring van De Haan & Mulder kan bogen als het gaat om juridische problemen die zowel Spanje als Nederland raken.

Mocht u als onderneming of particulier met een dergelijk probleem zitten, dan doet u er zeer verstandig aan contact op te nemen met ons. Wij zullen u weten te overtuigen waarom wij, vanwege deze unieke kennis en ervaring de aangewezen advocaten zijn om uw probleem te helpen oplossen dan wel u bij te staan.

Houdt u daarbij in het achterhoofd dat in Spanje de rechtbanken en de procedures niet alleen anders functioneren maar doorgaans ook veel gebrekkiger. Daardoor is juridische bijstand in uw eigen taal van advocaten die voor u een vergelijking kunnen maken tussen de rechtspraktijk in Spanje en Nederland een onontbeerlijke toegevoegde waarde.

 
     
  © De Haan & Mulder. | Gebruiksvoorwaarden