Home
 
     
   
     
 

News & Articles

 


Article Mr. Online - November 2015Jan Willem de Haan, Barcelona, 6th of November 2015

The European convergence: from a "top down" to a "bottom up" model

 

Read more


Article Mr. Online - June 2014 

Jan Willem de Haan, Barcelona, 3rd of June 2014.

The "unknown unknowns" of the Spanish legal practice.

I followed the press conferences of Donald Rumsfeld with a certain interest because of his dialectic. Famous is his statement about the "knowns"

Read more Read more

 


Article fenedexpress - Autumn 2013

Jan Willem de Haan, Stan Baggen

 

Zaken doen in Spanje vereist een realistische visie op wat het land is, doet en kan. Dat begint met een goed beeld van de achtergrond van Spanje....

Read moreRead more 


 

Launch DBLA is a fact

Mark Maathuis, 31th of October 2013

Lancering internationaal netwerk DBLA

Dutch Business Lawyers Abroad bundelt vanaf vandaag de krachten van Nederlandse advocaten die in het buitenland werken. 'Bekendheid met zowel de Nederlandse als de lokale rechtspraktijk, taal en cultuur is een belangrijk kenmerk van de vereniging.

Het idee om in het buitenland werkzame Nederlandse advocaten in een netwerk samen te brengen, ontstond al in 2007. Vervolgens duurde het toch nog bijna zes jaar voordat de vereniging Dutch Business Lawyers Abroad (DBLA) vandaag officieel gelanceerd werd. Er bleek meer tijd mee gemoeid te zijn, aldus advocaat Jan Willem de Haan, drijvende kracht achter het initiatief. ‘Ik was toentertijd bezig met de marketing en bedacht dat alles zelf doen lastig zou worden. Maar in andere landen zouden immers vast net zulke mensen als ik zitten, dus waarom niet die krachten bundelen?’

Beter dan lokale juristen
En met succes. DBLA is inmiddels vertegenwoordigd in België, Brazilië, Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, China, Polen, Rusland, Singapore, het Verenigd Koninkrijk, Amerika en Zwitserland; zelf emigreerde De Haan in 1992 richting Spanje (inmiddels ook officieel DBLA lid) en naar verwachting treden Hongkong, Indonesië en Luxemburg ook nog toe.
De Haan: ‘Wij zijn overtuigd dat advocaten en juristen met kennis en ervaring zowel in Nederland als in het land van vestiging beter kunnen adviseren. Zo kunnen ze een grotere toegevoegde waarde hebben voor Nederlandse bedrijven en particulieren die rechtshulp zoeken in het buitenland dan advocaten en juristen die die kennis niet hebben.’

Om toe te mogen treden, moet men voldoende ervaring als advocaat hebben, zowel in Nederland als in het land van vestiging. ‘We zijn veeleisend wat dat betreft. Bekendheid met zowel de Nederlandse rechtspraktijk, taal en cultuur als met de lokale praktijk, taal en cultuur is een belangrijk kenmerk van de leden van de vereniging. Het gaat om het overbruggen van cultuurverschillen,’aldus De Haan. Andere vereisten zijn dat er slechts één lid per land wordt toegelaten en dat de leden niet zijn verbonden aan een in Nederland gevestigd kantoor.

See more


 

¨Construint a la Sala¨

Barcelona, 27th of November 2012

This year De Haan & Mulder sponsors ¨construint a la sala¨. An annual event that will give the opportunity to 600 children, under the guidance of experienced architects, to design their dream house and build it on scale. The event takes place on Sunday December 2nd 2012 in the large ovale room of the ¨Musea Nacional d´Art de Catalunya¨ on Montjuïc. For further information and registration please go to the website https://www.construintalasala.org/cs9cast.html

Read more Flyer


Debtor´s paradise 
A dangerous pitfall in Spanish bankruptcy law

Jan Willem de Haan, Barcelona summer 2012, ´eurofenix´.

This article is a follow-up to part 1 published in eurofenix issue 33 Autumn 2008

This article deals with one of the dangerous pitfalls of the Spanish bankruptcy law, especially for foreign creditors, which is the untimely confirmation by a creditor of any debt that a Spanish bankrupt company or person might have to such creditor...

Read more Read more


Aanvraag NIE kan weer via volmacht

Stan Baggen, Barcelona, april 2012

Sinds juli 2011 was het niet langer mogelijk om een Spaans NIE nummer te verkrijgen via een gemachtigde. Aan die situatie is nu gelukkig weer een einde gekomen.

Read more Read more


Groeten uit

Jan Willem de Haan, Barcelona, March 2010, ´Mr´Dutch magazine for lawyers.

"De dag begint in Spanje met het nieuws, via de radio in de auto, via de krant op straat, in de metro, in een bar of via het internet. Radio is sterk in Spanje. 's Ochtends hoort men de tertulias op diverse radiostations (vertaald door Van Dale als 'gezellige bijeenkomsten') waar bekende journalisten, politici en andere BS'ers (Bekende Spanjaarden) hun mening spuien over de actualiteiten. Iedereen praat, kletst, gilt en schreeuwt door elkaar, veel adrenaline, kortom heerlijk Latijns!!"

Read more Read more


Werken in het buitenland 

Anna Italianer, Barcelona, December 2009, ´Advocatenblad´.

Interview with Jan Willem de Haan in the magazine of the Dutch bar organization.

Read more Read more


Groenboek- Efficiënte tenuitvoerlegging v. rechterlijke beslissingen in de Europese Unie/ transparantie van het vermogen van schuldenaars

Jan Willem de Haan, Barcelona March 2008

"Het groenboek maakt geen onderscheid tussen rechtspersonen en natuurlijke personen. Onderscheid tussen handelsvorderingen en niet-handelsvorderingen wordt nauwelijks gemaakt. Het moge duidelijk zijn dat in de praktijk groot verschil bestaat ten aanzien van beschikbare informatie (handelsregisters) en sort informatie (rechtspersonen en natuurlijke personen). In deze beantwoording wordt op dat verschil verder niet ingegaan maar de beantwoording refereert vooral aan handelsvorderingen doorgaans in de diverse handelsregisters staan ingeschreven en dus meer informatie beschikbaar is. Bovendien zijn handelsvorderingen ook bij de verre vorderingen die de meeste intracommunitaire problemen opleveren en het meest relevant zijn."

Read more Read more

Response to the green paper was published on the website of de European Commission in Dutch.

Pdf Read more

Response to the green paper was published on the website of de European Commission in English

Pdf Read more

 

 


Debtor´s paradise
a tale of Spanish (un) justice

Jan Willem de Haan, Barcelona March 2008, Eurofenix

"Most published articles deal with general tendencies and legislative changes but hardly ever with real life stories that show serious deficiences of legal systems that cry for improvement and reform.

This article describes an existing and still ongoing case of a bankrupt Spanish company and its liquidators who "took the money and ran" at least the money they should have paid to my client. The case is not an exception to the rule. In today's Spain these cases still occur, at least in my practice they do. It turns out that even if there are sufficient assets to pay back a large part of the debts to the creditors, it is still very difficult for a creditor to get his money.

In order to show that nothing is invented, I obtained permission from my client Egidius Janssen B.V. to publish all data of the case."

Read more Read more

This article was published in a abbreviated version on the August 2008 edition of "Eurofenix", the quarterly review of INSOL Europe, the European association of insolvency practitioners.

Pdf Read more

 


Een Europese regeling voor beslag op bankrekeningen en mogelijke consequenties voor Nederland


Jan Willem de Haan, Barcelona September de 2007

"De Europese Commissie ("EC") ontwikkelt al sinds geruime tijd initiatieven om de rechtspraktijken van de verschillende EU-lidstaten te integreren en beter op elkaar af te stemmen. Zij doet dit op basis van de verschillende Europese verdragen, zoals het EEG-verdrag 1957, het Verdrag van Maastricht 1992, het Verdrag van Amsterdam 1997, etc. die in toenemende mate Europese éénwording beogen. Er bestaat nu een initiatief van de EC tot verbetering van de effectuering binnen de EU van conservatoir beslag op bankrekeningen. De EC heeft hierover in oktober 2006 een groenboek [1] gepubliceerd. Ik noem dit initiatief het "Europees Beslagproject."

Read more Read more

Questions were answered by Jan Willem de Haan in an article published on 6 march 2008 on the website of the European commission.

Pdf Read more

This article was published in an abbreviated version in the 2008 edition of 24 october 2008 of the Advocatenblad, the two weekly review of the Dutch Bar Association (" De Nederlandse Orde van Advocaten").

Pdf Read more

Reaction and postscriptum to this article were published to the edition of 14 November 2008 of the "Advocatenblad".

Pdf Read more

 
Insolvency practitioners' legal status and remuneration

Jan Willem de Haan Barcelona, February 2007

"The article intends to deal with the questions of remuneration of Spanish insolvency practitioners as a result of the implementation of the new Spanish insolvency laws ("ley concursal"). The article was written with the help of Judge Enrique Grande of the Commercial Court nº 1 of Barcelona who was interviewed for the occasion and reviewed the article. However, the opinions expressed in the article are not necessarily his opinion." 
                                                                                                                                       Read more Read more

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
  © De Haan & Mulder. | Conditions of use